Maak lezen leuk met interactief voorlezen (2023)

Maak lezen leuk met interactief voorlezen (1)

Door plezier te hebben in lezen en voorgelezen te worden, ontwikkelt je kind een betere leesvaardigheid. Dit leesplezier en de bijbehorende leesvaardigheid brengt je kind op den duur verder in zijn algehele taalontwikkeling. Lezen is dus belangrijk voor je kind. In dit blog vertellen we je meer over hoe je lezen leuk kunt maken door middel van interactief voorlezen.

Hoe kan je als ouder nou dit leesplezier voor je kind van jongs af aan ontwikkelen? Door met je kind interactief voor te lezen, kan je het leesplezier van je kind vergroten. Hoe je dit interactief voorlezen aanpakt, wat het nut is en welke boeken leuk zijn om mee te beginnen, lees je hier.

Begrijpend Lezen Groep 4 Werkblad (Gratis)

Maak lezen leuk met interactief voorlezen (2)

Begrijpend Lezen Groep 5 Werkbladen (Gratis)

Maak lezen leuk met interactief voorlezen (3)

Begrijpend Lezen Groep 6 Werkbladen (Gratis)

Maak lezen leuk met interactief voorlezen (4)

(Video) Voorleestips voor leraren - Bibliotheek Bollenstreek

Hoe interactief voorlezen

Bij interactief voorlezen, lees je samen met je kind een boek of prentenboek en stelt hierbij geregeld vragen aan je kind over het boek dat jullie lezen. Interactie is het sleutelwoord. Kies je een boek dat jullie samen al vaker gelezen hebben? Dit biedt mogelijkheden om de verhaallijn verder uit te diepen. Je kan ook juist een compleet nieuw boek kiezen en het verhaal samen met je kind ontdekken.

Je kan een boek met of zonder plaatjes kiezen. Een boek met plaatjes biedt ruimte om vragen aan je kind te stellen over de plaatjes die in het boek staan. Een boek met veel tekst geeft stof om vragen over de inhoud van een boek te stellen.

Voor jongere kinderen kan je de vragen die je stelt heel simpel houden. Wat voor tekening staat er op de voorkant van het boek? Waar denk je dat het boek over gaat bij het horen van de titel? Hou de vragen simpel en ga in op de antwoorden die je kind geeft bij de vragen.

Tijdens het boek kan je vragen stellen over de personages in het boek. Wat denkt je kind bijvoorbeeld dat er gaat gebeuren in het boek? Of wat is er de afgelopen pagina’s eigenlijk gebeurd in het boek? Pas de vragen die je stelt aan aan het niveau van je kind, de leeftijd van je kind en de inhoud van het boek.

Naast vragen stellen over het boek, biedt interactief voorlezen nog veel meer mogelijkheden om het voorlezen leuk te houden. Zo kan je samen met je kind een tekening maken over de hoofdpersonages van het boek of kan je met Playmobil of Lego het verhaal naspelen.

Waarom is interactief voorlezen belangrijk?

Door interactief voorlezen, ontwikkelt je kind veel verschillende vaardigheden. Ten eerste ontwikkelt bij kinderen die van jongs af aan veel zijn voorgelezen, een groter leesplezier dan bij kinderen waarvoor nauwelijks is voorgelezen. Kinderen met een groot leesplezier zijn eerder geneigd zelfstandig te gaan lezen en ontwikkelen daardoor betere leesvaardigheid. Deze leesvaardigheid zal je kind zijn hele leven bij blijven. Voorlezen is dus belangrijk!

Maak lezen leuk met interactief voorlezen (5)

Door samen een boek uit de kast te pakken, staat je kind al één-nul voor wat betreft leesplezier. Dan moet het lezen natuurlijk nog wel leuk gemaakt worden. Bij interactief voorlezen zit de kern in het niet slechts voorlezen van een boek maar het opzoeken van interactie met je kind tijdens het voorlezen. Een kind waarbij snel de aandacht verslapt tijdens het voorlezen kan gebaat zijn bij interactief voorlezen. Interactief voorlezen houdt de aandacht van je kind makkelijker vast en het laat je kind over een andere manier nadenken over de inhoud van het boek.

Welke vaardigheden ontwikkelt je kind door interactief voorlezen?

Hoe zoek je deze interactie met je kind nou op? Door je kind vragen te stellen over de hoofdpersonages van de boeken, of dit nou mensen of dieren zijn, leert je kind nieuwe woorden die bijvoorbeeld het uiterlijk of karakter van het personage beschrijven. Om de interactie te verhogen kan je zelfs een verkleedpartijtje doen samen met je kind. Welke woorden heeft je kind nodig om te beschrijven welke kleding hij wil dragen? Zoek woorden op die jullie in je dagelijks leven niet gebruiken maar nu wel nodig hebben.

Wanneer je je kind vragen stelt over de verloop van het verhaal leert je kind samen te vatten en terug te koppelen wat hij zojuist van jou heeft gehoord tijdens het voorlezen. Je kan je kind ook vragen het verhaal na te spelen, voer het op als toneelstukje of speel het na met Lego.

(Video) interactief voorlezen voor ouders van de basisschool

Door je kind vragen te stellen over het verloop van het boek werkt je kind aan zijn voorspellend vermogen. Je kind gaat allerlei verschillende scenario’s en mogelijkheden af met betrekking tot het verloop van het verhaal. Vaak zijn dit situaties die je kind zelf nog niet heeft meegemaakt of misschien wel nooit mee zal maken, denk aan sprookjes- en fantasieverhalen. Het vergt dus behoorlijk wat inspanning van je kind zijn inbeeldingsvermogen om een verhaal te voorspellen en vertellen. De fantasie van je kind wordt constant geprikkeld tijdens interactief voorlezen.

Wanneer je met je kind kijkt naar de geschreven tekst in het boek kan je de moeilijke woorden eens bij langs gaan. Welke woorden begrijpt je kind al wel en welke nog niet? Door samen te kijken naar deze woorden en de betekenis ervan op te zoeken, ontwikkelt je kind een grotere woordenschat. Herhaling is hierbij erg belangrijk. Je kind moet een woord gemiddeld zes tot zeven keer gehoord hebben voordat hij de betekenis daadwerkelijk snapt en het woord ook zelf kan gebruiken. Meermaals hetzelfde boek lezen is dus geen enkel probleem en kan juist bevorderlijk zijn voor je kind!

Door interactief voor te lezen, ontwikkelt je kind betere sociale en emotionele vaardigheden. Wanneer je vragen stelt over de ervaring van de hoofdpersonages kan je vragen stellen over hoe iemand zich voelt bij wat zich afspeelt in het verhaal. Je kind moet zich hierdoor inleven in het hoofdpersonage wat een sterk emotioneel inlevingsvermogen vraagt.

Begrijpend Lezen Groep 4 Werkblad (Gratis)

Maak lezen leuk met interactief voorlezen (6)

Begrijpend Lezen Groep 5 Werkbladen (Gratis)

Maak lezen leuk met interactief voorlezen (7)

Begrijpend Lezen Groep 6 Werkbladen (Gratis)

Maak lezen leuk met interactief voorlezen (8)

(Video) Interactief voorlezen groep 5 & 6 voor leerkrachten kinderboekenauteur Marie-Louise Sekrève

Interactief voorlezen groep 1 en 2

In groep 1 en 2 is je kind nog niet daadwerkelijk bezig met het leren lezen maar wordt al wel de basis gelegd. Door je kind een boek voor te lezen, leert je kind dat taal niet alleen gesproken wordt maar dat je ook met geschreven taal een boodschap kan over brengen. Die gekke krabbels op papier krijgen plots een betekenis voor je kind.

Voor kinderen in groep 1 en 2 is het gebruik van prentenboeken ideaal. Door de afwisseling van tekst en plaatjes is er voldoende materiaal om vragen over te stellen aan je kind. Bij jonge kinderen kan je met interactief voorlezen simpel beginnen. Bespreek wat er op de kaft van het boek staat, waar doet de tekening op de kaft je kind aan denken en waar denkt je kind dat het verhaal over zal gaan? Daarna kan je pagina voor pagina gaan lezen met je kind. Je hoeft niet het hele verhaal in één keer voor te lezen, stel tussendoor vooral vragen en geef je kind de tijd om na te denken over het verhaal.

Wanneer je kind het verhaal eenmaal heeft gehoord, kan je steeds moeilijkere vragen gaan stellen aan je kind. Het is, zeker bij jonge kinderen, belangrijk dat je het boek regelmatig herhaalt binnen een paar weken. Op deze manier blijft het verhaal je kind goed bij en kan je elke keer weer nieuwe vragen stellen over het boek.

Het lezen van een prentenboek met je kind biedt stof voor een gesprek waarin je nieuwe woorden kan introduceren aan je kind. Kies uit een boek een woord wat je kind nog niet kent en ontdek samen de betekenis van het woord. Wat denkt je kind dat het woord betekent? En in wat voor zinnen zou je dit woord nog meer kunnen gebruiken?

Boeken zoals De Gruffalo (Julia Donaldson) staan vol beschrijvingen van een eng monster, woorden die je kind in dagelijkse taal niet snel tegen zal komen. Doordat het boek ook duidelijke tekeningen bevat, is het voor je kind al snel helder waar de woorden naar verwijzen.

Tot slot kan je met je kind in gesprek gaan over het verhaal. Wat gebeurde er in het verhaal? Was er een probleem? En zo ja, wat was de oorzaak en de oplossing van dit probleem? Door dit soort vragen te stellen, wordt je kind zich meer bewust van oorzaak- en gevolgrelaties.

Hou bij het interactief voorlezen steeds in gedachten dat je ook ingaat op de antwoorden van je kind. Er is geen vast script dat gevolgd moet worden waarbij jij als ouder voornamelijk vragen stelt. De antwoorden van je kind zijn net zo belangrijk als de vragen die je stelt. De antwoorden van je kind bieden weer ruimte om nieuwe vragen te bedenken.

Interactief voorlezen tips

Om het interactieve lezen met je kind op te pakken, heb je natuurlijk eerst een boek nodig. Wat voor boeken zijn nou leuk om mee te beginnen? Het is belangrijk om een boek te kiezen dat aansluit bij de leeftijd en interesses van je kind. Enkele suggesties zijn:

Boeken voor kinderen in groep 1 en 2:

 • Coco kan het – Loes Riphagen
 • De wereld van de Gorgels – Jochem Myjer
 • Het kleurenmonster – Ann Llenas

Boeken voor kinderen in groep 3 en 4:

 • Dievenschool – Dirk Nielandt
 • Meester Kikker – Paul van Loon
 • Het kleine draakje – Sanne de Bakker

Boeken voor kinderen in groep 5 en 6:|

 • Net als Einstein – Anja Vereijken
 • Paniek in de tent – Anke Kranendonk
 • Foeksia en de wensdag – Paul van Loon

Ontdek nog meer boeken:

(Video) Hoe houd je lezen leuk voor je kind? - Je rol als ouder

 • De leukste leesboekjes groep 2: een overzicht
 • Leesboek groep 4: de leukste exemplaren op een rij!
 • Een voorleesboek voor elke leeftijd

Wanneer je een boek hebt uitgezocht dat aansluit bij het niveau van je kind en zijn interesses kan je beginnen met interactief voorlezen zoals al eerder hier beschreven. Om nog kort samen te vatten en toe te voegen:

 • Stel vragen over het verloop van het verhaal.
 • Stel vragen over de personages in het verhaal.
 • Verzin een creatieve activiteit bij het verhaal.
 • Zoek moeilijke woorden op uit het verhaal.
 • Leg verbanden tussen het verhaal en de echte wereld.
 • Geef samenvattingen of laat je kind het verhaal samenvatten.
Maak lezen leuk met interactief voorlezen (9)

Het belangrijkste tijdens het interactieve lezen is dat je interactie hebt met je kind. Reageer dus op wat je kind zegt. Laat je kind ook met initiatieven komen en reageer op deze initiatieven. Wanneer je ziet dat je kind lol heeft in het interactief voorlezen, zal je kind een steeds betere leesvaardigheid ontwikkelen wat hem zal verder helpen in zijn leesplezier!

Lees ook:

 • Voorlezen: tips wanneer je kind niet stilzit
 • Het belang van lezen
 • Zo kun je lezen stimuleren bij kinderen
 • Tekstbegrip: waar gaat de tekst over?
 • Woordenschat vergroten? Lees veel strips!
 • Toneellezen met je kind: de leukste boeken voor alle niveaus
 • Wat is technisch lezen? En hoe je dit kunt verbeteren
 • Wil je kind sneller leren lezen? Dan moet je dit oefenen
 • Begrijpend Lezen Groep 4 oefenboek + uitleg (online)€54,90Voeg toeGratis thuisbezorgdBetaal met iDeal
 • Begrijpend Lezen Groep 5 oefenboek + uitleg (online)€54,90Voeg toeGratis thuisbezorgdBetaal met iDeal
 • Begrijpend Lezen Groep 6 oefenboek + uitleg (online)€54,90Voeg toeGratis thuisbezorgdBetaal met iDeal
 • Waardering 4.57 uit 5Spoedcursus Drie-Minuten-Toets (Cito DMT en IEP)€19,95Voeg toeGratis thuisbezorgdBetaal met iDeal
 • Oefenboek Begrijpend Lezen Groep 4€27,00Voeg toeGratis thuisbezorgdBetaal met iDeal
 • Waardering 5.00 uit 5Oefenboek Begrijpend Lezen Groep 5€27,00Voeg toeGratis thuisbezorgdBetaal met iDeal
 • Waardering 4.77 uit 5Oefenboek Begrijpend Lezen Groep 6€27,00Voeg toeGratis thuisbezorgdBetaal met iDeal
 • Op weg naar groep 1 – compleet pakket€47,00Voeg toeGratis thuisbezorgdBetaal met iDeal

Maak lezen leuk met interactief voorlezen (18)

Maaike de Boer, MA

drs. Maaike de Boer is initiatiefneemster van Wijzeroverdebasisschool.nl

Over Maaike

(Video) Juf Juul : Interactief voorlezen; thema beroepen

FAQs

Wat is interactief voor lezen? ›

Bij interactief voorlezen praten voorlezers voor, tijdens en na het voorlezen met de kinderen over het verhaal. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over de gebeurtenissen en de personages in het verhaal. Daarnaast kunnen voorlezers kinderen uitnodigen om verbanden te leggen, zowel binnen het verhaal als daarbuiten.

Wat is het doel van interactief voorlezen? ›

Interactief voorlezen stimuleert het begrijpend luisteren. Het is een werkwijze waarbij een kinderboek (prentenboek) herhaald wordt voorgelezen, onderbroken door specifieke vragen. De leerkracht stimuleert door interactie met de kinderen het verhaalbegrip, maar ook de taalvaardigheid en de woordenschat.

Hoe maak je voorlezen leuk? ›

Lees de tekst rustig en duidelijk voor en zorg dat je gezicht duidelijk zichtbaar blijft. Maak gebruik van de mogelijkheden van je stem, maar let op dat je niet overdrijft. Maak tijdens het voorlezen af en toe gebaren om de woorden te verduidelijken. Breng tijdens het voorlezen af en toe een pauze aan.

Wat maakt iets interactief? ›

Term die aangeeft dat er uitwisseling kan plaatsvinden tussen de gebruiker en een webpagina of programma. De gebruiker kan meer doen dan alleen informatie tot zich nemen, bijvoorbeeld een bericht plaatsen, een formulier invullen, iets 'liken' of een spelletje spelen.

Welke ontwikkeling stimuleer je met voorlezen? ›

Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling van je kind. Je kind maakt kennis met nieuwe onderwerpen en nieuwe woorden. Ook staat er in boeken vaak beschreven wat iemand denkt en voelt. Die verhalen geven kinderen inzicht in wat zich afspeelt in je hoofd.

Wat is interactief leren? ›

Bij interactief taalonderwijs maken de kinderen zich strategieën eigen. De kinderen leren hoe je bepaalde taalproblemen kunt oplossen. De leerkracht stimuleert de kinderen hierin door de kinderen hardop te laten nadenken en daar feedback op te geven.

Wat zijn vier tips uit de theorie die jij wilt toepassen bij het interactief voorlezen? ›

Stel voorafgaand aan het voorlezen een luistervraag. Lees het boek voor en maak eventueel gebruik van dezelfde materialen als in het boek. Blijf dicht bij de letterlijke tekst, vertel het verhaal niet in je eigen woorden. Leg moeilijke begrippen kort uit als je ziet dat kinderen dat nodig hebben of gebruik synoniemen.

Is voorlezen een activiteit? ›

Door middel van interactief voorlezen betrek je kinderen meer. Kinderen krijgen zelf een rol in de activiteit en worden gemotiveerd om actief mee te doen. Hierdoor gaat de taal een veel grotere rol spelen bij het kind zelf. Daarnaast kun je met activiteiten meer aansluiten op de behoeften en voorkeuren van het kind.

Waarom is lezen en voorlezen zo belangrijk? ›

Voorlezen heeft tal van positieve effecten op de ontwikkeling van kinderen. Zowel op emotioneel, cognitief als sociaal vlak. Voorlezen draagt bij tot een betere taal- en leesvaardigheid van het kind. Hoe vroeger en regelmatiger kinderen worden voorgelezen, hoe groter de voordelen zijn.

Waarom is lezen en voorlezen belangrijk? ›

Als je je kind vanaf een jonge leeftijd vaak voorleest, ontwikkelen zijn of haar taalvaardigheden zich sneller. Het kind zal minder moeite hebben met spellen of begrijpend lezen. Maar ook de sociale en emotionele vaardigheden van een kind kunnen gestimuleerd worden door het voorlezen.

Wat zijn de voordelen van voorlezen? ›

Voorlezen draagt bij tot een beter taalgevoel en taalbegrip. Kinderen leren ook beter luisteren en trainen hun concentratievermogen.” Bovendien draagt voorlezen bij tot een beter taalgevoel en taalbegrip. Kinderen leren immers dat letters en woorden een betekenis hebben, en krijgen zo meer inzicht in taalgebruik.

Hoe lang duurt de tekst voorlezen? ›

Een voorleessessie duurt gemiddeld tussen de 5 en 15 minuten. Driekwart van de voorlezers besteedt per keer zoveel tijd aan het voorlezen. Een kleine 10% zegt meestal minder dan 5 minuten voor te lezen, terwijl 15% er meer dan een kwartier voor uittrekt.

Hoe kan je een boek laten voorlezen? ›

De functie Voorlezen automatisch aanzetten
 1. Open de Play Boeken-app .
 2. Tik rechtsboven op je profielfoto.
 3. Tik op Instellingen van Play Boeken. Automatisch voorlezen.
 4. Als je een boek opent, wordt de functie Voorlezen aangezet.

Hoe kun je tekst laten voorlezen? ›

Tik in Instellingen op 'Toegankelijkheid' > 'Gesproken materiaal'. Je kunt de volgende instellingen aanpassen: Spreek selectie uit: Tik op de spraakknop om geselecteerde tekst te laten voorlezen. Spreek scherm uit: Om het hele scherm te laten voorlezen, veeg je vanaf de bovenkant van het scherm met twee vingers omlaag.

Hoe zorg je voor interactie? ›

 1. Zorg voor de juiste aansluiting bij je doelgroep. Wees er altijd bewust van dat je alleen interactie kunt gebruiken wanneer je deze volledig hebt aangepast voor jouw publiek. ...
 2. Gericht voorbereiden. ...
 3. Bepaal welke interactievorm. ...
 4. Maak altijd te veel vragen. ...
 5. Reserveer voldoende tijd. ...
 6. Moeilijke vragen.

Hoe maak je een interactieve presentatie? ›

5 tips om je presentatie interactief te maken
 1. Stel vragen. ...
 2. Overleg met je buurman of buurvrouw over een vraag. ...
 3. Gebruik een tool als Mentimeter of Kahoot. ...
 4. Gebruik rood/groen-stellingen. ...
 5. Start een placemat discussie.
May 8, 2019

Hoe kun je iets leuk presenteren? ›

Een paar interactieve presentatie tips die u kunt gebruiken
 1. Tip #1 – Stel vragen tijdens de presentatie. ...
 2. Tip #2 – Maak uw interactieve presentatie net iets anders. ...
 3. Tip #3 – Maak een interactieve quiz. ...
 4. Tip #4 – Vertel uw publiek een verhaal. ...
 5. Tip #5 – Voeg er een audio verhaal aan toe. ...
 6. Tip #6 – Peil uw publiek.
Aug 11, 2022

Waarom is voorlezen goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling? ›

Het voorlezen van prentenboeken stimuleert, naast de taalvaardigheid en literaire competentie, ook de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kleuters die met speciale leesaanwijzingen worden voorgelezen, zijn beter in staat om de emoties van de personages te herkennen dan kleuters die 'gewoon' worden voorgelezen.

Welke leeftijd beginnen met voorlezen? ›

Al vanaf het moment dat je baby nieuwsgierig om zich heen kijkt, kun je gaan beginnen met voorlezen. Dat is wanneer je baby circa 3 maanden oud is. Sommige ouders verheugen zich erg op dit voorleesmoment en halen de kinderboeken er al bij als hun baby nog geen week oud is.

Wat stimuleert lezen? ›

Lezen stimuleert de hersenen om voortdurend nieuwe synapsen te vormen en nieuwe verbindingen te maken. Dit maakt het voor kinderen gemakkelijker om verbanden in teksten te begrijpen. Bovendien helpt het verbeterde netwerk van de hersenen om taken en vragen gemakkelijker aan te kunnen.

Waarom is interactie belangrijk? ›

Door interactie mogelijk te maken, kunnen collega's met elkaar chatten, reageren op berichten en ideeën en bedenkingen met elkaar delen. Het resultaat? De werkomgeving wordt een hechte community, met collega's die beter samenwerken en bijgevolg ook productiever zijn.

Waarom is interactief onderwijs belangrijk? ›

Het zorgt voor een toename van sociale vaardigheden van leerlingen, voor meer motivatie, een grotere betrokkenheid en voor betere schoolresultaten. Interactie maakt leraren en leerlingen gezamenlijk verantwoordelijk voor het leerproces.

Wat is interactief leervermogen? ›

Vermogen om te leren uit interactie, samenwerking en communicatie met anderen en de leerpunten snel kunnen omzetten in effectiever interpersoonlijk gedrag.

Wat voor werkvorm is voorlezen? ›

De werkvorm schetsen behoort bij het doel interactief lezen. Deze werkvorm is geschikt wanneer je een boek voorleest. Tijdens het voorlezen, schetsen je leerlingen een of meerdere schetsen van het verhaal. Is het verhaal uit, dan maken je leerlingen met behulp van hun schetsen een beeldverhaal.

Wat is het verschil tussen voorlezen en vertellen? ›

Het verschil tussen vertellen en voorlezen is dat de voorlezer bemiddelaar is tussen het boek en het kind. Ook bij het voorlezen van een boek of verhaal moet je rekening houden met de doelgroep, doelen, verhaalkeuze en verhaalstructuur. Bij het voorlezen speelt de voorkennis van het kind een grote rol.

Wat is een Meespeelverhaal? ›

GELEIDE FANTASIE Een geleide fantasie, ofwel een meespeelverhaal, is een spelvorm waarbij de leerlingen allemaal tegelijk een verhaal uitbeelden, terwijl de leerkracht het verhaal vertelt. Met de manier waarop je vertelt, kun je de groep sturen. JE KUNT OOK VANUIT 'LERAAR IN ROL' MET DE LEERLINGEN MEESPELEN.

Waarom vroeg beginnen met voorlezen? ›

Voorlezen verrijkt de woordenschat en draagt bij tot een beter taalgevoel en taalbegrip. Kinderen die op jonge leeftijd regelmatig voorgelezen worden, leren later sneller zelf lezen en hebben minder moeite met spellen en begrijpend lezen.

Waarom is herhaald voorlezen belangrijk? ›

Herhaling zorgt er niet alleen voor dat kinderen méér woorden leren, maar ook dat hun begrip van de woorden diepgaander is (Damhuis, 2014). Ouders leggen bij het herhaaldelijk voorlezen andere accenten. De eerste keer dat zij het boek voorlezen, staan de gebeurtenissen in het verhaal centraal.

Wat is responsief voorlezen? ›

Responsief voorlezen, maar de echte discussie komt achteraf

Je ondersteunt het verhaalbegrip door te reageren op de commentaren en de vragen van de kleuters. Omdat je in de grote kring niet op elke vraag en commentaar onmiddellijk kan ingaan, beantwoord je best enkel de meest relevante vragen en commentaren.

Wat zijn de 5 ontwikkelingsgebieden? ›

Wat zijn de ontwikkelingsgebieden van een kind?
 1. Motorische ontwikkeling. Dit noemen we ook wel de lichamelijke ontwikkeling van het kind. ...
 2. Sociaal-emotionele ontwikkeling. ...
 3. Zintuiglijke ontwikkeling. ...
 4. Cognitieve ontwikkeling. ...
 5. Creatieve ontwikkeling.
Nov 7, 2022

Wat is het belang van leesbevordering? ›

De overheid ondersteunt organisaties voor leesbevordering

Het is belangrijk dat kinderen voor hun plezier lezen. Kinderen die lezen leuk vinden, lezen namelijk meer. Daardoor hebben ze een grotere kans op een betere leesvaardigheid dan kinderen die lezen niet leuk vinden.

Waarom is lezen en schrijven handig? ›

Je gebruikt je hersenen namelijk actief als je leest. Je maakt bijvoorbeeld mentale beelden van wat er op papier staat, en die beelden verdwijnen niet als je je boek dichtklapt. Lees je, dan verrijk je je brein dus met voorstellingen van allerlei situaties, en die kunnen je helpen in de realiteit.

Hoe gezond is lezen? ›

Lezen is veruit dé ultieme vorm van ontspanning. Dat bewijst een studie van de Britse universiteit van Sussex. Lezen zou je stressniveau met 68 procent doen dalen. En of je nu een boek leest of een tijdschrift: zelfs 6 minuten lezen kan je hartslag doen dalen en je spierspanning verminderen, aldus Dr.

Welke factoren hebben invloed op voorlezen? ›

Het gezichtsvermogen en het gehoor zijn essentiële fysiologische factoren wanneer we het hebben over kinderen leren lezen. Er zijn trouwens auteurs die het vermogen om te horen zelfs belangrijker vinden dan het gezichtsvermogen. Ze hebben het dan over niveaus die verder gaan dan lezen.

Waarom kan poppenspel helpen bij het begrijpen en leren van emoties? ›

Het voelt vertrouwder, veiliger omdat het kind niet direct als persoon aangesproken wordt. Hierdoor krijg je via de handpop meer informatie over de interesse, belevingswereld en de gevoelens van het kind wat je de kans geeft beter op het kind aan te kunnen sluiten (Meurs, 2000 & Stuyveart, 2010).

Is lezen cognitieve ontwikkeling? ›

Voorlezen wordt in ons land beschouwd als een van de belangrijkste activiteiten voor het bevorderen van taal en cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen. Positieve ervaringen met voorlezen stimuleren het (voor)leesplezier en het leesgedrag van kinderen.

Hoeveel voorlezen per dag? ›

In vergelijking met andere taalactiviteiten met jonge kinderen, zoals praten tijdens het eten of verschonen of samen spelen, lokt voorlezen veruit de meeste taal uit bij volwassenen en kinderen. Voorlezen zou dus 1 of 2 keer per dag terugkerende routine moeten zijn.”

Hoeveel tekst is 4 minuten? ›

Bij toespraken spreken we in Nederland* zo'n 130 woorden per minuut. Een snelle spreker haalt 160 woorden per minuut bij presentaties. Wil je helemaal op safe spelen kies dan voor de langzame snelheid van 100 woorden per minuut.

Hoeveel tekst is 5 minuten? ›

De geschreven toespraak bevat 650 woorden. Uw toespraak zal dan 650/130 = 5 minuten duren. Handig om te weten!

Hoeveel woorden kan je lezen per minuut? ›

Een gemiddelde lezer leest 225 woorden per minuut. Doe de test hieronder en ontdek hoe snel jij leest!

Kan een e reader ook voorlezen? ›

Dit kan wél, de meeste e-readers hebben een aansluiting voor koptelefoon, maar je kunt géén lees-e-books beluisteren. Je kunt wel luisterboeken op je e-reader zetten en die dan laten afspelen.

Kan je een pdf laten voorlezen? ›

Ga naar Bestand > Opties > Hardop voorlezen om de taal, de stem, het volume en de voorleessnelheid op te geven. Hier kunt u opties instellen voor het volledige document of alleen voor de eerste pagina's en opgeven of u tags wilt gebruiken om de leesvolgorde te bepalen.

Welke app leest tekst voor? ›

Talkie is een gratis tekst naar spraak app voor iOS en Android voor mensen die niet (goed) kunnen praten en eenvoudig zichzelf verstaanbaar kunnen maken. De Talkie tekst naar spraak software ondersteunt vele talen en stemmen waaronder Nederlands.

Hoe werkt tekst naar spraak? ›

Documenten voorlezen met Android Tekst naar spraak
 1. Raak het pictogram Microfoon aan op het toetsenbord.
 2. Volg de instructies in het dialoogvenster.
 3. Spreek duidelijk in de microfoon van uw apparaat.

Kan Siri WhatsApp berichten voorlezen? ›

Siri WhatsApp voorlezen: zo werkt het. Siri is ontzettend veelzijdig. Het slimme stemhulpje vertelt niet alleen welke afspraken er op de planning staan en wat voor weer je kunt verwachten, maar laat ook weten welke WhatsApp-berichten je hebt binnengekregen. De assistent kan appjes voorlezen, maar ook versturen.

Waarom prentenboeken voorlezen? ›

Kinderen leren nieuwe woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe een goede zin opgebouwd is. En door met je kind ook te praten over het boek, wordt je kind gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan. Ook leert je kind om goed te luisteren wanneer het voorgelezen wordt en hij/zij leert om zich te concentreren.

Hoe kun je een tekst laten voorlezen? ›

Tik in Instellingen op 'Toegankelijkheid' > 'Gesproken materiaal'. Je kunt de volgende instellingen aanpassen: Spreek selectie uit: Tik op de spraakknop om geselecteerde tekst te laten voorlezen. Spreek scherm uit: Om het hele scherm te laten voorlezen, veeg je vanaf de bovenkant van het scherm met twee vingers omlaag.

Waarom interactief lesgeven? ›

Interactie maakt leraren en leerlingen gezamenlijk verantwoordelijk voor het leerproces. Bovendien zorgt het er ook voor dat lessen afwisselender worden, en daardoor leuker.

Hoe lang duurt een tekst voorlezen? ›

Een voorleessessie duurt gemiddeld tussen de 5 en 15 minuten. Driekwart van de voorlezers besteedt per keer zoveel tijd aan het voorlezen. Een kleine 10% zegt meestal minder dan 5 minuten voor te lezen, terwijl 15% er meer dan een kwartier voor uittrekt.

Waarom is voorlezen goed voor de sociaal emotionele ontwikkeling? ›

Het voorlezen van prentenboeken stimuleert, naast de taalvaardigheid en literaire competentie, ook de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kleuters die met speciale leesaanwijzingen worden voorgelezen, zijn beter in staat om de emoties van de personages te herkennen dan kleuters die 'gewoon' worden voorgelezen.

Is voorlezen cognitief? ›

Voorlezen heeft tal van positieve effecten op de ontwikkeling van kinderen. Zowel op emotioneel, cognitief als sociaal vlak. Voorlezen draagt bij tot een betere taal- en leesvaardigheid van het kind. Hoe vroeger en regelmatiger kinderen worden voorgelezen, hoe groter de voordelen zijn.

Waarom interactieve werkvormen? ›

Waarom interactieve werkvormen? 1 Interactieve werkvormen in kleine groepen zorgen voor meer interactie dan bij klassikaal onderwijs. Leerlingen kunnen zo meer oefenen in spreken en begrijpen van het Nederlands. 2 Kleine groepen kunnen leerlingen een veilig gevoel geven.

Wat is een interactieve oefening? ›

Er is keuze uit veel verschillende soorten oefeningen: raadsels, invuloefeningen, kruiswoordraadsels, dialogen, dictees, etc. Deze interactieve oefeningen kunnen gemaakt worden door de leerlingen op de computer of klassikaal op een digitaal bord.

Videos

1. Voorlezen aan peuters
(schunck4u)
2. VoorleesExpress 'Hoe word je een super voorlezer?'
(VoorleesExpress)
3. Voorleestips Jacques Vriens
(Stichting Lezen)
4. Juf Juul: Interactief voorlezen (eenhoorn)
(Juul's Hoop Vibes)
5. Rupsje Nooitgenoeg
(Illuminated Films)
6. Juf Juul: Interactief voorlezen (mijn lievelingsboek)
(Juul's Hoop Vibes)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Geoffrey Lueilwitz

Last Updated: 23/09/2023

Views: 5919

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Geoffrey Lueilwitz

Birthday: 1997-03-23

Address: 74183 Thomas Course, Port Micheal, OK 55446-1529

Phone: +13408645881558

Job: Global Representative

Hobby: Sailing, Vehicle restoration, Rowing, Ghost hunting, Scrapbooking, Rugby, Board sports

Introduction: My name is Geoffrey Lueilwitz, I am a zealous, encouraging, sparkling, enchanting, graceful, faithful, nice person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.