Lezen groep 8: bekijk de tips en download de oefenteksten (2023)

Werkbladen (begrijpend) lezen gratis downloaden (PDF)

Werkbladen Begrijpend Lezen Groep 8 (Gratis)

Lezen groep 8: bekijk de tips en download de oefenteksten (1)

Lezen groep 8

Je kind zit in groep 8.De overstap naar het voortgezet onderwijs duurt niet lang meer. Vaak is al duidelijk waar je kind na de basisschool naartoe gaat en zijn er niet al te veel doelen meer te behalen.

De meeste kinderen hebben het eindniveau voor technisch lezen behaald. Soms hebben kinderen dat al eerder behaald, omdat ze het technisch lezen al vlot onder de knie hadden.

Je kind kan in groep 8 echter ook een achterstand hebben in het technisch lezen. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

Als je kind een lichte achterstand heeft, is er vaak niets aan de hand. Het ene kind leest nu eenmaal makkelijker en vlotter dan het andere kind.

Heeft je kind een grotere achterstand, dan is het goed om samen met de leerkracht te achterhalen wat de oorzaak hiervan kan zijn.

Wellicht komt er dyslexie in de familie voor en heeft jouw kind hier ook last van. Aan de hand van de toetsgegevens kan samen met de leerkracht gekeken worden of er eventueel sprake is van signalen van dyslexie bij je kind.

Als het goed is, heeft de school eventuele dyslexie al eerder gesignaleerd en niet pas aan het eind van de basisschoolperiode.

Met een dyslexieverklaring kunnen er bij de start op het voortgezet onderwijs al direct compensatiemiddelen in worden gezet. Dat is fijn voor je kind.

Wat kun je als ouder verwachten op gebied van technisch lezen in groep 8? In dit artikel leg ik uit wat school nog aanbiedt en hoe je als ouder kan bijdragen aan de technisch leesontwikkeling van je kind.

(Video) Begrijpend lezen - hoe pak je dat aan?

Technisch lezen groep 8

Al bij de start van de basisschool is je kind bezig met het ontwikkelen van het leren lezen. Lezen is immers een belangrijke vaardigheid in de leerontwikkeling. Met een goede technisch leesvaardigheid komt je kind ook op de overige vakgebieden een stuk verder. Denk maar eens aan de complexe verhaalsommen bij rekenen.

Als je kind moeite heeft met technisch lezen, dan wordt het lezen van een complexe verhaalsom ook ingewikkeld. Laat staan dat je dan ook nog moet begrijpen welke som daarbij hoort. Ook is de technische leesvaardigheid een belangrijke basis voor begrijpend lezen. Hoe beter je kind technisch kan lezen, hoe beter het begrijpend lezen in groep 8 wordt ondersteund.

Kinderen die moeite hebben met technisch lezen zijn vaak veel minder met de inhoud van een tekst bezig. Het ontrafelen van de tekst kost ze veel meer tijd en energie en dat gaat weer ten koste van het tekstbegrip. Je begrijpt dus wel dat de basis van het leren lezen erg belangrijk is.

In groep 8 is de aandacht van het technisch lezen naar het studerend en begrijpend lezen verschoven. Je kind leert hierbij informatie uit de tekst te halen die belangrijk is. Het kan hoofdzaken van bijzaken onderscheiden en de belangrijkste hoofdlijnen uit de tekst halen. Ook leert je kind hoe het samenvattingen moet maken van teksten en hoe het de vragen bij de teksten kan beantwoorden.

Technisch lezen is de basis voor deze vaardigheden. In de bovenbouw is er vooral nog aandacht voor het leestempo, aangezien de meeste kinderen de techniek goed beheersen. Het vlot kunnen lezen is nog een belangrijk aandachtspunt. Je kind zal namelijk steeds meer handelingen moeten uitvoeren tijdens het lezen. Het uiteindelijke doel is namelijk begrijpen wat je leest! En daarvoor moet je technisch leesniveau goed zijn.

Race-lezen groep 8

Het verhogen van het leestempo kan heel goed worden getraind. Op school wordt er vaak volop aandacht besteed aan het oefenen hiervan. Elke dag een paar minuten kan al een heel positief effect hebben op het leestempo van je kind.

Race-lezen is een oefening waarbij je kind leert zo snel mogelijk te lezen. Op school wordt dit vaak in tweetallen geoefend. Het ene kind leest van een leesblad een aantal rijtjes zo goed en zo snel mogelijk hardop voor, terwijl het andere kind de tijd bijhoudt met hulp van een zandloper of een stopwatch.

Het kind dat leest krijgt precies 1 minuut de tijd om zo snel mogelijk de woordjes te lezen. Op het moment van starten, draait het maatje van het lezende kind de zandloper om en begint hij zo snel mogelijk te lezen. Zodra de zandloper leeg is, roept het maatje: “Stop!” Vervolgens zet je kind een streepje bij het woord waar hij was gebleven.

Nu is het andere kind aan de beurt en leest hij ook zo snel mogelijk de woorden op zijn blad, tot de zandloper leeg is. Vervolgens is je kind weer aan de beurt. Hij leest hetzelfde blad nog eens. Na 1 minuut roept het maatje weer: “Stop!” en opnieuw wordt er een streepje gezet bij het woord waar hij was gebleven. Meestal is het kind verder gekomen dan de eerste keer, en dat is een fijne succeservaring. Je kind is namelijk woorden aan het herkennen en leest daardoor steeds sneller. Dit wordt 3x herhaald en daarna is het race-lezen klaar.

Je kunt deze oefening ook heel goed thuis oefenen. Veel scholen geven racebladen mee naar huis, maar je kunt ze ook op internet vinden. Kijk wel goed dat je het juiste niveau kiest.

Samen met je kind kun je het race-lezen oefenen. Het kost je namelijk niet veel tijd, hooguit 5 minuten, en toch het is een effectieve oefening om het nauwkeurig en vlot lezen onder de knie te krijgen.

Estafette-lezen groep 8

Estafette-lezen is een methode voor groep 4 t/m groep 8. Nadat je kind in de onderbouw de basis van het technisch lezen heeft geleerd, wordt vanaf de middenbouw de nadruk gelegd op:

 • leesbegrip
 • leesbeleving
 • leesbevordering

In de bovenbouw verschuift het zwaartepunt naar begrijpend lezen en studerend lezen, zodat je kind zo zelfstandig mogelijk de overgang naar het voortgezet onderwijs kan maken. De methode zorgt voor veel opdrachten waarbij je kind samen met een maatje mag werken. Duo-lezen, samen opdrachten maken en praten in tweetallen, kleine groepjes of met de hele klas.

In groep 7 en 8 wordt er 3 keer per week vanuit de methode lesgegeven. De leerkracht verzorgt een basisles, daarna komt er een vervolgles en een les waarin studerend lezen centraal staat.

In de basisles gaan de leerlingen aan de hand van een doel voor leesbegrip samen met de leerkracht of in duo’s aan de slag met een boeiende tekst. Aan het eind van de les is er gezamenlijk een gesprek of discussie over de inhoud.

Als je kind niet zo’n sterke lezer is, zal hij deze les vooral samen met de leerkracht in een klein groepje volgen. Is je kind een gemiddelde tot sterke lezer, dan zal hij deze les vooral met andere kinderen zelfstandig uitvoeren.

Met hetzelfde doel als in de basisles, gaan de kinderen in de vervolgles met een andere tekst aan de slag. Ook zwakke lezers gaan zelfstandig aan de slag in tweetallen. De kinderen gaan bij alle lessen ‘lezen met de pen’ in leeswerkboeken. De bedoeling is dat ze in de teksten gaan onderstrepen, omcirkelen en aantekeningen maken.

(Video) Help een toets! (3 tips om vol zelfvertrouwen aan je cito-toets te beginnen)

In de derde les staat het inhoudelijk doorgronden van de tekst centraal. Zo moeten leerlingen bijvoorbeeld informatie uit grafieken en tabellen koppelen aan informatie uit één van de eerdere lessen.

AVI uit in groep 8

Voor het bepalen van het leesniveau wordt op veel scholen de AVI-toets afgenomen. Dit is een toets waarbij het vooral gaat om het lezen van een tekst waarbij de tijd wordt opgenomen. Hoelang doet je kind over de tekst en hoeveel fouten maakt je kind tijdens het lezen?

Het AVI-niveau wordt aangeduid met een M (midden) of met een E (eind) en het groepsniveau. Als je kind in groep 8 zit en hij heeft M7 behaald, dan betekent dit dat je kind het niveau van midden groep 7 heeft behaald.

Niet elke kind zal zich gemiddeld ontwikkelen. Zo zal het ene kind een lichte achterstand laten zien, terwijl het andere kind een voorsprong laat zien. Soms heeft een kind in groep 5 het einddoel van de basisschool al behaald. Hij beheerst dan alle technische leesvaardigheden die nodig zijn. Dat betekent dat zowel het tempo als de nauwkeurigheid wordt beheerst.

De meeste kinderen zullen halverwege groep 8 het eindniveau (AVI Plus) op AVI hebben behaald. Dat betekent dat M8 wordt beheerst. Er bestaat namelijk geen E8, zoals er ook geen Cito E8 toetsen meer zijn. Voor die tijd wordt immers al een centrale doorstroomtoets afgenomen. Heeft je kind een hoger niveau dan AVI Plus, dan wordt gesproken van AVI Uit.

Als je als ouder niet precies weet wat het leesniveau van je kind is, kun je de leerkracht vragen naar het AVI-niveau. De AVI-toets wordt niet door alle scholen afgenomen, maar de leerkracht kan wel vertellen hoe het leesniveau van je kind is. Zo kun je bepalen wat er eventueel nodig is aan extra begeleiding thuis.

Probeer aan te sluiten bij het AVI-niveau als je boeken uitzoekt voor je kind. Of stimuleer je kind om zelf boeken uit te zoeken die passen bij zijn niveau. In de jeugdbibliotheek worden alle leesboeken gekenmerkt met het AVI-niveau. Dat maakt het zoeken makkelijker. Je kunt het AVI-niveau vaak ook voor in het boek vinden.

Tijdens de afname van de AVI-toets observeert de leerkracht ook wat voor type lezer je kind is. Het kan zijn dat je kind veel woorden anders leest dan dat dat ze op papier staan. Hij verdraait woorden of laat stukjes weg, bijvoorbeeld: ‘slagroomtaart’ wordt ‘roomtaart’ of ‘slagboomtaart’.

Kinderen die dit veelvuldig doen worden radende lezers genoemd. Voor hen is het belangrijk dat ze leren nauwkeuriger te lezen. Vaak ligt het tempo bij deze lezers ook erg hoog.

Een ander type lezer is de spellende lezer. Deze kinderen hebben vaak nog moeite met het herkennen van woorden. Zij spellen dan de letters voordat ze het woord uitspreken.

Is jouw kind een spellende lezer, dan is het belangrijk om veel leeskilometers te maken. Hierdoor wordt de woordherkenning geoefend. Je kind gaat steeds vlotter woorden herkennen en hoeft ze niet meer te spellen.

Met de AVI-toets kan de leerkracht dus precies observeren en meten wat voor type lezer je kind is.

Boek lezen groep 8

Niet elk kind zal uit zichzelf een boek pakken en lezen. Zorg er als ouder voor dat je je kind laat opgroeien in een omgeving waarin het heel gewoon is om te lezen. Als je zelf veel leest, zal je kind dit vaak overnemen. Als je merkt dat je kind niet graag leest, kun je kijken of je een afspraak kunt maken om toch een paar keer per week een aantal minuten te lezen.

Je kunt boeken lenen bij de bibliotheek, maar je kunt ze uiteraard ook kopen. En boekenkast vol mooie boeken staat altijd gezellig en uitnodigend. Hier een aantal tips van leuke boeken voor kinderen in groep 8. Deze boeken kun je eenvoudig bestellen bij Bol.com.

Boy 7
Een spannend boek waarbij een jongen bijkomt op een snikhete, kale grasvlakte. Hij weet niet hoe hij daar terechtgekomen is en waar hij vandaan komt. Hij weet zelfs niet meer hoe hij heet. Tot zijn opluchting vindt hij een rugzak met daarin een mobiele telefoon. Hij wil het alarmnummer intoetsen, maar ziet dan dat hij een voicemailbericht heeft ontvangen. Tot zijn verbijstering hoort hij: wat er ook gebeurt, bel in geen geval de politie. En één ding weet hij zeker: dat is zijn eigen stem!

Dagboek van een muts
De serie Dagboek van een muts van Rachel Renée Russell is heel populair, vooral bij meisjes. Wereldwijd zijn er al 13 miljoen exemplaren verkocht. Het zijn vooral grappige en spannende verhalen.

Gozert
Een heerlijk spannend boek over vriendschap en avonturen. Ties heeft een vriend: Gozert. Gozert is de tofste, leukste, stoerste, coolste vriend die je je kunt voorstellen. Alleen is Ties de enige die Gozert ziet en hoort. En de plannen van Gozert zijn zo fantastisch dat Ties erdoor in moeilijkheden komt… Ties’ ouders willen dat Gozert verdwijnt en nemen een ingrijpende beslissing. Maar Ties wil helemaal niet van Gozert af.

(Video) KAN JIJ DEZE GROEP 8 TOETS HALEN? || Fan Friday

Het meisje dat kon vliegen
Vliegen, het lijkt een gave, maar het is een levensgroot gevaar. Pipers ouders houden haar kracht streng geheim, maar ze blijft stiekem oefenen: ze móét vliegen, ze kan niet anders. In het diepste geheim wordt ze uitgenodigd voor een school voor kinderen met buitengewone gaven. Al snel ontdekt ze echter dat de directrice een duister plan heeft: de school is niet bedoeld om kinderen met speciale gaven te helpen, maar om hen die gaven voor altijd te ontnemen… Piper wil koste wat het kost ontsnappen voordat ze haar bijzondere talent voorgoed kwijtraakt.

Online boek lezen groep 8

Uiteraard kun je er ook voor kiezen om boeken online te lezen; de zogenaamde e-boeken. Hiervoor heb je een telefoon, computer of een e-reader nodig. De boeken kun je via een (betaalde) site downloaden, bijvoorbeeld Bookspot. Ook biedt de jeugdbibliotheek de mogelijkheid om online boeken te lezen. Met de online bibliotheek-app download je de leukste e-books en luisterboeken.

E-books zijn vooral handig als je op vakantie gaat en je je koffer niet vol zware boeken wilt volstoppen.

Begrijpend Lezen groep 8

Begrijpend lezen is een onderdeel dat op de basisschool veel geoefend wordt. Als ouder is het dan natuurlijk handig als je weet waar je kind tijdens die lessen mee te maken krijgt. In deze artikelenreeks geven we je daar een […]

Bekijk artikel

Boekverslag maken: zo help jij je kind

Je kind komt thuis met de opdracht om een boekverslag te maken. Dit gebeurt meestal in groep 6, groep 7 of groep 8. Eerst leest je kind op school of thuis een boek en daarna mag hij aan de slag […]

Bekijk artikel

Dit wist je nog niet over spreekwoorden en gezegden!

Ken jij een brave hendrik? Nee? Misschien heb je iemand in je hoofd die heel braaf is, maar geen Hendrik heet. Het leuke is dat die persoon toch een brave hendrik kan zijn! In dit artikel vertellen we je alles […]

Bekijk artikel

Hoe maak je een werkstuk op de basisschool?

Het maken van een werkstuk op de basisschool is één van de dingen die elk kind op school wel eens moet doen. Jouw kind zal dus ook ongetwijfeld een werkstuk moeten maken. Voor sommige kinderen is dat een hele opgave. […]

Bekijk artikel

(Video) Hoofdgedachte van een tekst vinden: ontdek de #1 methode

Begrijpend lezen oefenen, hoe doe je dat?

Begrijpend lezen oefenen kun je op een aantal manieren doen.Bijbegrijpend lezengaat het letterlijk om het begrijpen van een tekst. Een goede manier om begrijpend lezen te oefenen, is door ‘gewoon’ veel te lezen. Je kuntbegrijpend lezenoefenendoor met je kind met […]

Bekijk artikel

Wat zijn DMT toetsen en hoe help je jouw kind?

De DMT staat voor Drie-Minuten-Toets. Dat is een test van 3 minuten waarin een leerling zo snel en foutloos mogelijk losse woordjes hardop leest. Deze toetsen vinden plaats vanaf de tweede helft van het schooljaar in groep 3, wanneer het […]

Bekijk artikel

Video's met uitleg en leuke spelletjes

Bekijk de video’s. Abonneer je ook op ons Youtube-kanaal zodat je geen enkele video mist.

(Video) Instructievideo IEP Eindtoets 2023

FAQs

Wat moet je leren in groep 8? ›

In groep 8 bestaat het vak Nederlands uit lezen (technisch en begrijpend) en teksten schrijven. Daarnaast leren kinderen (werkwoord)spelling en taal- en redekundig ontleden. Ook besteedt de leerkracht aandacht aan woordenschat en mondeling onderwijs, waarbij leerlingen leren presenteren en discussiëren.

Waarom kan ik niet begrijpend lezen? ›

Oorzaken begrijpend lezen

Kleine woordenschat. Hoofd- en bijzaken onderscheiden is moeilijk. Moeite met de woordstructuur zoals verwijswoorden, signaalwoorden en tekstverbanden. Beperkte algemene kennis.

Hoe begrijp je een tekst beter? ›

3 tips voor sneller lezen en beter begrijpen
 1. Begeleid je ogen. Langzaam lezen komt doordat onze ogen de neiging hebben terug te springen naar woorden die ze net gelezen hebben. ...
 2. Lees meerdere woorden tegelijk. Makkelijk gezegd maar hoe doe je dat? ...
 3. Versmal de regels die je leest.

Wat is belangrijker begrijpend lezen of rekenen? ›

De scores voor begrijpend lezen en rekenen tellen het zwaarst mee voor het schooladvies. Dit omdat begrijpend lezen bij de meeste vakken in het voortgezet onderwijs belangrijk is en omdat rekenen de basis is van wiskunde, maar ook belangrijk is bij de andere bètavakken.

Welke Leesstrategieën zijn er? ›

Leesstrategieën
 1. Oriënterend lezen. Als je wil kijken of de tekst interessant of bruikbaar voor je is, lees dan de tekst oriënterend. ...
 2. Zoekend lezen. Wil je antwoorden op vragen of specifieke informatie vinden, lees dan de tekst zoekend. ...
 3. Globaal lezen. ...
 4. Intensief lezen. ...
 5. Studerend lezen. ...
 6. Kritisch lezen.

Hoe wordt begrijpend lezen getoetst? ›

De Citotoets Begrijpend lezen wordt alleen op papier afgenomen. De toets bestaat uit een opgavenboekje en een antwoordmodel. In het opgavenboekje staan de opgaven en de antwoorden kun je met potlood aanstrepen op het antwoordmodel.

Wat moet je weten voor een begrijpend lezen toets? ›

Wat zijn belangrijke begrippen bij begrijpend lezen?
 • Woordenschat. Een goede woordenschat helpt je om de betekenis van zinnen en teksten beter te begrijpen.
 • Tekstopbouw. Om de inhoud van een tekst te kunnen begrijpen, moet je ook de opbouw begrijpen. ...
 • Tekstsoort en -doel. ...
 • Voorkennis.

Wat is het moeilijkste jaar van de basisschool? ›

Groep 7 wordt wel gezien als het belangrijkste jaar van de basisschool. De moeilijkste stof van rekenen en taal wordt behandeld. Met deze bagage gaan de leerlingen naar groep 8 waar een groot deel wordt herhaald en iets verder uitgediept.

Kan een kind groep 8 overslaan? ›

Je dochter kan de basisschool verlaten wanneer school en ouders erover eens zijn dat het geen zin meer heeft je dochter groep 8 te laten doorlopen.

Kan je je kind laten zitten in groep 8? ›

Leerlingen die zijn blijven zitten in groep 8, moeten het hele lesprogramma herhalen. Zij moeten dus ook de eindtoets opnieuw maken. Soms slaan leerlingen groep 8 over en verlaten de basisschool na groep 7. Deze leerlingen mogen de eindtoets al in groep 7 maken maar dit is niet verplicht.

Heeft dyslexie invloed op begrijpend lezen? ›

Begrijpend lezen

Vaak kost het technisch lezen leerlingen met dyslexie al zo veel cognitieve belasting, dat ze geen ruimte meer hebben om tot begrip te komen en de juiste leesstrategieën in te zetten. Voor hen is het dus extra belangrijk om goede begrijpend leesstrategieën in te zetten om wel tot tekstbegrip te komen.

Wat is het verschil tussen technisch en begrijpend lezen? ›

Begrijpend lezen is teksten lezen en begrijpen wat er staat. Er is dus een verschil tussen technisch lezen en begrijpend lezen. Iemand die technisch goed in staat is een tekst te lezen, hoeft de tekst niet altijd te begrijpen.

Wat zijn de gevolgen van minder lezen? ›

Wie niet goed kan lezen is slecht af in onze samenleving. Laaggeletterden verdienen minder, hebben een slechtere gezondheid en sterven eerder dan mensen die wel goed kunnen lezen. Omdat de leesproblemen in het hele onderwijs groeien, wordt de hele maatschappij getroffen.

Hoe Lees je niet hardop in je hoofd? ›

Je kunt deze gewoonte doorbreken door te leren lezen in woordgroepen. Je leest hierbij niet elk woord apart, maar je ziet een aantal woorden tegelijk. Dit noemt men fotografisch lezen. Veel mensen vinden dat eng, omdat ze denken dat echt elk woord één voor één moeten lezen, omdat ze anders de tekst niet begrijpen.

Waarom kan ik niet onthouden wat ik Lees? ›

Lezen is dus niet automatisch onthouden wat je leest. Als je reflexen nog storen en je ogen niet optimaal samenwerken met je hersenen is het lezen al lastig genoeg! Je hersenen hebben geen energie en capaciteit meer over om nog meer te doen, zoals begrijpen en onthouden!

Wat is de beste manier om te lezen? ›

Sneller lezen op 7 manieren:
 1. Gebruik je wijsvinger. Als je leest, bewegen je ogen mee. ...
 2. Snellezen is controle, en geen snelheid. Het klinkt tegenstrijdig: snellezen gaat niet om steeds maar sneller te lezen. ...
 3. Lees vooral niet hardop. Misschien doe je het onbewust. ...
 4. Lees actief. ...
 5. Rem op tijd af. ...
 6. Maak het leuk. ...
 7. Oefening baart kunst.

Welke cijfers moet je halen voor havo advies? ›

De uitslag van de Centrale Eindtoets bestaat uit een standaardscore en een toetsadvies voor de brugklas. Bij een standaardscore van 545 hoort bijvoorbeeld vwo. En bij een standaardscore van 535 hoort vmbo-t/havo.

Kun je met havo vwo advies naar gymnasium? ›

Heb je een enkelvoudig vwo-advies, dan word je direct toegelaten op het zelfstandig gymnasium. Het dubbeladvies havo/vwo geeft je wel een kans, maar geen zekerheid van toelating op het gymnasium. Lees hier het artikel in de VO Gids 2022 over dubbel advies.

Wat is het hoogste schooladvies? ›

Schooladvies: enkel en dubbeladvies
ProPraktijkonderwijs
Vmbo-glGemengde leerweg
Vmbo-tTheoretisch
HavoHoger algemeen voortgezet onderwijs
VwoVoorbereidend wetenschappelijk onderwijs
2 more rows
Aug 1, 2022

Wat zijn de 5 Leesmanieren? ›

De leerlingen herkennen de leesmanieren: ontspannend, zoekend, scannend, grondig en kritisch lezen.

Wat zijn de 5 Leesdoelen? ›

Lezen met leesdoelen!
 • Oriënterend lezen. Doel. Je gaat na wat voor een soort tekst je in handen hebt. ...
 • Globaal lezen. Doel. Je wil meer te weten komen over het onderwerp, de hoofdgedachte en de inhoud van de tekst. ...
 • Intensief lezen. Doel. ...
 • Zoekend lezen (scannen) Doel. ...
 • Studerend lezen. Doel. ...
 • Kritisch lezen. Doel. ...
 • Genietend lezen. Doel.

Hoe kom je achter de hoofdgedachte van een tekst? ›

Als je het onderwerp van een tekst hebt gevonden, kun je jezelf de volgende vraag stellen: Wat wordt er in deze tekst verteld over [onderwerp X]? Wanneer het je gelukt is om het antwoord op deze vraag goed samengevat in één zin te formuleren, dan heb je de hoofdgedachte van de tekst te pakken.

Wat is 2F niveau begrijpend lezen? ›

Niveau 1S / 2F (streefniveau)

Kan teksten lezen over alledaagse onder- werpen, onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de lezer en over onder- werpen die verder van de lezer afstaan.

Wat betekent 2F begrijpend lezen? ›

Als je aan het einde van groep 8 referentieniveau 1F hebt bereikt, dan beheers je taal en rekenen voldoende. Als je referentieniveau 1S of 2F hebt bereikt, dan beheers je taal en rekenen zelfs nog beter. We verwachten dat de meeste leerlingen aan het einde van groep 8 het referentieniveau 1F beheersen.

Kun je begrijpend lezen leren? ›

Bij begrijpend lezen gaat het letterlijk om het begrijpen van een tekst. Een goede manier om begrijpend lezen te oefenen, is door 'gewoon' veel te lezen. Je kunt begrijpend lezen oefenen door met je kind met kortere teksten aan de gang te gaan.

Is begrijpend lezen goed? ›

Begrijpend lezen is een heel belangrijk schoolvak. Bij begrijpend lezen gaat het om het verwerken van informatie uit een tekst. Begrijpen wat je leest, is de essentie van lezen en leren. Tijdens het vak begrijpend lezen, leert jouw kind hoe hij leesstrategieën kan toepassen.

Welke klas van de havo is het moeilijkst? ›

Vooral de vierde klas havo staat al jaren als probleemklas bekend. Daar blijven de meeste leerlingen zitten. Onderzoeken hiernaar hebben nooit keiharde oorzaken aangewezen, maar in de onderwijswereld worden wel steeds dezelfde verklaringen genoemd.

Kan je 2 keer blijven zitten op basisschool? ›

In het schoolreglement van de meeste scholen staat dat leerlingen: maximaal 1 keer mogen blijven zitten in dezelfde klas; 1 keer mogen zakken voor het examen; of 2 keer mogen blijven zitten in verschillende klassen.

Hoe weet je of een basisschool goed is? ›

Ga naar www.onderwijsinspectie.nl, voer een schoolnaam in en je kunt het officiële opbrengstenoverzicht bekijken. Je kunt ook zelf direct een vraag stellen aan de inspectie.

Welke groep is het moeilijkst? ›

Groep 7 wordt wel gezien als het belangrijkste jaar van de basisschool. De moeilijkste stof van rekenen en taal wordt behandeld. Met deze bagage gaan de leerlingen naar groep 8 waar een groot deel wordt herhaald en iets verder uitgediept. Vanaf groep 7 is ook Engels een verplicht vak.

Hoe oud ben je als je in groep 7 8 zit? ›

vierde klas: 9-10 jaar (groep 6) vijfde klas: 10-11 jaar (groep 7) zesde klas: 11-12 jaar (groep 8)

Is groep 8 Alleen herhaling? ›

Groep 8 staat overigens niet alleen maar in het teken van herhaling, want je kind leert ook nieuwe dingen. Het meewerkend voorwerp kan in deze groep bijvoorbeeld om de hoek komen kijken. Ook is er in groep 8 aandacht voor werkwoordspelling, begrijpend en studerend lezen en discussiëren.

Is het verstandig om in groep 3 te blijven zitten? ›

'In principe blijven kinderen niet zitten. Slechts bij sociaal-emotionele ontwikkelingsvragen kan besloten worden een kind te laten doubleren of een klas hoger te plaatsen. ' In de wet staat niet wanneer en hoe vaak leerlingen mogen doubleren.

Heeft een leerling recht op doubleren? ›

Op het MLA mogen leerlingen in de onderbouw slechts één keer zittenblijven. Bovendien is dit alleen toegestaan als docenten vinden dat dit wenselijk en kansrijk is. Doubleren is op het MLA geen recht.

Hoe lang mag een kind op school zitten per dag? ›

Urennorm basisonderwijs

Over 8 schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw. Er is geen wettelijk maximum aan het aantal uren onderwijs per dag.

Hoe snel leest iemand met dyslexie? ›

Veel dyslectici en andere beelddenkers lezen gemiddeld 50 -150 woorden per minuut. De gemiddelde leessnelheid is 250 woorden per minuut. Beelddenkers of associatieve denkers raken over het algemeen sneller afgeleid door hun eigen associaties tijdens het lezen.

Kan dyslexie verdwijnen? ›

Dyslexie verdwijnt niet, maar met de juiste begeleiding kan een kind wel beter meekomen in de klas.

Wat zijn de symptomen van dyslexie? ›

Symptomen van dyslexie
 • Leesvaardigheid (technisch) ...
 • Spellingvaardigheid. ...
 • Begrijpend lezen (PO) en studerend lezen (VO en ouder) ...
 • Vreemde talen. ...
 • Automatiseren van rekenvaardigheden. ...
 • Coping. ...
 • Attributiestijlen. ...
 • Zelfbeeld en faalangst.
Nov 1, 2021

Is Veilig Leren Lezen technisch lezen? ›

In de complete taal- en leesmethode Veilig leren lezen komen alle taaldomeinen op een doelgerichte manier aan bod. De leerlijnen voor schriftelijke en mondelinge taal zijn stevig verankerd: technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat, spreken en luisteren, leesbevordering en creatief schrijven.

Hoe leesniveau verbeteren? ›

 1. Laat je kind veel “boeken” lezen. Boeken lezen verbetert de leesprestatie van je kind! ...
 2. Maak het samen lezen leuk en gezellig. Zit lekker dicht bij elkaar in bed of in de zetel. ...
 3. Zoek samen een leuk boek. ...
 4. Lees op een vast tijdstip. ...
 5. Heb geduld. ...
 6. Bekrachtig je kind goed. ...
 7. Help je kind bij het lezen van het schoolwerk. ...
 8. Luisterboeken.

Hoe leer je technisch lezen? ›

Kinderen leren eerst woorden van een lettergreep, daarna van meerdere lettergrepen. Kinderen leren beter technisch lezen door veel te lezen, oefening baart kunst. Bij technisch lezen hoort ook het goed voorlezen van een tekst, met de juist leestekens, het goede tempo en op toon.

Waarom is lezen slecht voor je? ›

Momenteel is lezen de belangrijkste oorzaak van bijziendheid. Maar de impact van smartphones en tablets op onze ogen wordt steeds groter. Naast educatief gebruik brengen kinderen steeds meer vrije tijd achter deze schermen door. Hun ogen zijn voornamelijk bezig met dichtbij kijken.

Is het goed om elke dag te lezen? ›

Maar wat veel mensen niet weten, is dat je door te lezen ook de gezondheid van je hersenen op peil kunt houden. En daarvoor hoef je echt niet elke dag urenlang boeken te verslinden. Want wat blijkt? Een kwartiertje lezen per dag is al genoeg om je brein scherp te houden.

Is lezen goed voor de hersenen? ›

Naast een goede leesvaardigheid helpt lezen ook om ons concentratievermogen te trainen. Neurologische studies van o.a. Stanford University concluderen dat lezen een cognitief proces is waarbij hersenen de gelezen tekst omzetten in betekenis en informatie, wat concentratie vereist.

Hoe kun je begrijpend lezen leuker maken? ›

Van het herkennen van signaalwoorden worden leerlingen geen betere lezers. Door de inhoud van de tekst centraal te zetten en die samen te doorgronden, wordt begrijpend lezen een stuk leuker. Close Reading is een methodiek waarmee je dat kunt doen.

Hoe kun je technisch lezen verbeteren? ›

8 succesfactoren voor effectief technisch leesonderwijs
 1. Besteed aandacht aan leesmotivatie. ...
 2. Creëer voldoende tijd voor lezen. ...
 3. Zorg voor een rijke leeromgeving. ...
 4. Geef expliciete leesinstructie. ...
 5. Houd rekening met verschillen tussen leerlingen. ...
 6. Stel duidelijke, hoge en realistische doelen.

Waar moet je op letten bij begrijpend lezen? ›

Onze onderwijsredactie geeft tips:
 • Tip 1: Onderzoek het doel van de tekst. ...
 • Tip 2: Bespreek de tekst. ...
 • Tip 3: Vergroot de achtergrondkennis. ...
 • Tip 4: Vergroot de woordenschat. ...
 • Tip 5: Lees op vaste tijden. ...
 • Tip 6: Laat kinderen voorlezen. ...
 • Tip 7: Veel leuke dingen lezen. ...
 • Tip 8: Ga op zoek naar verschillende tekstsoorten.

Welke CITO score voor HAVO? ›

Cito Eindtoets

De CITO-score voor de eindtoets is een cijferscore tussen de 500 en de 550. Een leerling met een score van 535 kan waarschijnlijk naar de HAVO. Als de score boven de 545 ligt, dan kan de leerling waarschijnlijk naar het VWO.

Wat is technisch lezen groep 8? ›

Het leren lezen begint met een goede technische leesvaardigheid. Kinderen moeten niet alleen nauwkeurig maar ook vlot leren lezen. Met de toets Technisch lezen voor groep 8 meet u beide aspecten. Zo krijgt u een helder beeld van de technische leesvaardigheid van uw leerlingen.

Hoe lees je snel en effectief? ›

Sneller lezen op 7 manieren:
 1. Gebruik je wijsvinger. Als je leest, bewegen je ogen mee. ...
 2. Snellezen is controle, en geen snelheid. Het klinkt tegenstrijdig: snellezen gaat niet om steeds maar sneller te lezen. ...
 3. Lees vooral niet hardop. Misschien doe je het onbewust. ...
 4. Lees actief. ...
 5. Rem op tijd af. ...
 6. Maak het leuk. ...
 7. Oefening baart kunst.

Videos

1. Groep 8 begrijpend lezen les 1
(Stichting Kennispoint)
2. Begrijpend lezen: 3 dingen waarmee je jouw kind echt helpt (2023)
(Wijzer over de Basisschool)
3. Maten omrekenen: handig ezelsbruggetje (+PDF)
(Wijzer over de Basisschool)
4. Auto Theorie Examen 2023 - Gevaarherkenning, Kennis en Inzicht
(Theorie Toppers)
5. Woordenschat vergroten op 6 manieren (met voorbeelden)
(Wijzer over de Basisschool)
6. Staartdeling uitleg (zonder rest en met rest)
(Wijzer over de Basisschool)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kareem Mueller DO

Last Updated: 31/08/2023

Views: 5971

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kareem Mueller DO

Birthday: 1997-01-04

Address: Apt. 156 12935 Runolfsdottir Mission, Greenfort, MN 74384-6749

Phone: +16704982844747

Job: Corporate Administration Planner

Hobby: Mountain biking, Jewelry making, Stone skipping, Lacemaking, Knife making, Scrapbooking, Letterboxing

Introduction: My name is Kareem Mueller DO, I am a vivacious, super, thoughtful, excited, handsome, beautiful, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.